• Чи повинні Інклюзивно-ресурсні центри визначати термін перебування дитини дошкільного віку з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти?

Відповідно до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого Постановою КМУ  від 12.07.2017 № 545 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 617 від 22.08.2018), інклюзивно-ресурсний центр здійснює комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дітей віком від 2 до 18 років.

Комплексна оцінка дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами проводиться перед зарахуванням їх до спеціального закладу дошкільної освіти, спеціальної групи , інклюзивної групи закладу дошкільної освіти.

Комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини має на меті визначення її особливих освітніх потреб, розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, організації освітнього середовища, особливостей організації психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини.

Положенням про ІРЦ не передбачено встановлення для кожної дитини з особливими освітніми потребами терміну перебування її в спеціальному закладі дошкільної освіти, в інклюзивній (спеціальній)  групі закладу дошкільної освіти.

Проте, при обговоренні на спільному засіданні фахівців ІРЦ результатів комплексної оцінки розвитку дитини (оцінка фізичного розвитку дитини, оцінка мовленнєвого розвитку, оцінка когнітивної сфери,оцінка емоційно-вольової сфери, оцінка освітньої діяльності) може бути підняте питання щодо доцільності проведення повторної комплексної оцінки розвитку дитини. У такому випадку приймається рішення про термін її проведення, який зазначається у п. 7 (прикінцевий запис «Повторна  психолого-педагогічна оцінка: Запланована (місяць, рік) з метою констатації динаміки розвитку дитини).

Орім того, повторна комплексна оцінка розвитку дитини  фахівцями ІРЦ проводиться у разі:

    Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» (зі змінами внесеними згідно із Законами № 2145-VІІІ від 05.09.2017)  діти з особливими освітніми потребами можуть перебувати до семи (восьми) років у спеціальних закладах  дошкільної освіти, інклюзивних (спеціальних) групах закладів дошкільної освіти.

Направлення дітей з особливими освітніми потребами в дошкільні заклади освіти здійснюють органи управління освітою.

Порядком комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу (спільний наказ Міністерства освіти і науки України  та Міністерства охорони здоров’я України № 240/165 від 27.03.2006 р. «Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу) зазначено, з якого віку діти з особливими освітніми потребами зараховуються в заклади дошкільної освіти.

У цьому ж документі вказано, що термін перебування дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення – до 1  року. У разі необхідності тривалість перебування може бути продовжено органами управління освітою з урахуванням  висновку ІРЦ.

Діти з косоокістю та амбліопією  направляються до дошкільного закладу на 1 рік. У разі необхідності цей термін може бути продовжений на підставі висновку лікаря-офтальмолога.

 •  Як повинно проходити навчання та інформування вихователів та асистентів в інклюзивній групі  роботі з дітьми з особливими освітніми потребами? Наразі вихователі не мають поняття, що відбувається з дитиною, як до неї звертатися, чи кричати як на всіх, якщо не виконує інструкцію, чи ні, як пояснити іншим дітям, чому ці діти інші, чому їм можна щось, а іншим ні, або ж вимагати від всіх однаково? В асистента є методична інформація, але практичної не має. Батьки зі своєї сторони розповідають все, що знають про свою дитину, але консультація спеціаліста потрібна. Як це повинно відбуватись? Практичні опради як отримати вихователям? 

Дуже прикро, що вихователям не надається підтримка. В першу чергу це має робити новостворений Інклюзивно-ресурсний центр, основними завданнями якого є проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки та надання методичної підтримки педагогам. Звісно, що цим також має займатися обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.Наразі рекомендую вам зробити ці два кроки і потім написати мені. Якщо не вийде ми можемо надати підтримку з Києва – або приїхати до вас, або ви до нас.

 • Хлопчик із сім’єю приїхали з Ізраїлю, і йому складно дається навчання тому, що не володіє добре українською мовою. Чи може він розраховувати на індивідуальну програму розвитку?

На сьогодні індивідуальна програма розвитку складається лише для дітей з порушеннями розвитку/особливими освітніми потребами, які визначаються під час проходження дитиною комплексної оцінки розвитку дитини.

 • Які документи мають надавати батьки в ІРЦ для здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини?

Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить директор інклюзивно-ресурсного центру, або уповноважені ним працівники.

Ознайомитись з  переліком документів, які необхідні для ІРЦ, батьки можуть в мережі інтернет, в телефонному зв’язку з ІРЦ, при зверненні безпосередньо до ІРЦ.

Основні документи:

 • документ, що посвідчує особу батьків (одного з батьків) або законних представників;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності дитини);
 • форми первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини” ( медична картка, в якій  вказується анамнез розвитку дитини, та записи вузьких спеціалістів);
 •    ( у разі потреби – довідки від психіатра)

 У разі, коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

 • психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти;
 • зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;
 •   документи щодо додаткових обстежень дитини.

У разі, коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавались психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, до інклюзивно-ресурсного центру подаються:

 • попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки розвитку дитини;
 • висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

На прийомі в ІРЦ батьки (один з батьків) або законні представники дитини подають письмову  заяву щодо проведення комплексної психолого-педагогічної  оцінки розвитку дитини, а також письмову згоду на обробку персональних даних дитини (відповідно до вказаних форм).

При досягненні дітьми 16-18 років, вони особисто подають заяву щодо проведення комплексної психолого-педагогічної  оцінки їх розвитку, а також письмову згоду на обробку своїх персональних даних (відповідно до вказаних форм).

На  прийомі документів, директор або уповноважений фахівець ІРЦ, при бесіді з батьками з’ясовує питання щодо п.п.1,2,3 Висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини

 п.1 – загальні дані про дитину;

п. 2  – дані про сім’ю дитини, батьків (одного з батьків) або законних представників, братів, сестер);

п.3 – умови виховання в сім’ї, відносини між членами сім’ї.

Визначають час та дати проведення  комплексної оцінки розвитку дитини.

 • У яких випадках проводиться комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини 6-річного віку?
 • Комплексна оцінка дітей 6-ти річного віку проводиться, якщо батьки планують віддавати їх у школу (спеціальну чи інклюзивну).
 • Якщо раніше вони отримали витяг ПМПК, термін дії якого завершується.
 • Відповідно до п.11 Положення про інклюзивно-ресурсний центр первинний прийом батьків проводить директор або інші уповноважені ним працівники.
 • Під час прийому, в бесіді з батьками  детально з’ясовується причина звернення, які питання викликають занепокоєння у батьків, хто їм порадив звернутися в ІРЦ. Надається повна консультація і спільно з батьками вирішується потреба проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини. 
 • Чи можна проводити комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дітей 2-охрічного віку, які йдуть в групи раннього віку спеціальних дошкільних закладів?
 • З 2-х річного віку в спеціальні дошкільні заклади приймаються діти з порушенням слуху, порушеннями зору, заїкуватістю, порушеннями опорно-рухового апарату. Якщо дитині на 1 вересня виповнюється 2 роки, то відповідно до необхідних показань (аудіограма, заключення офтальмолога, ортопеда) фахівцями ІРЦ проводиться комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини.
 • Якими є строки дії Висновку комплексної оцінки розвитку дитини, нормативні підстави ?
 • В нормативних документахце питання не визначено. Проте, з досвіду роботи з дітьми з особливими освітніми потребами вважаємо, якщо батьки дитини не скористалися Висновком протягом року, він втрачає свою правову підставу. Адже протягом року відбулися зміни в розвитку дитини і для більш точних, необхідних рекомендацій щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини, визначення оптимального освітнього маршруту соціалізації в суспільство, доречно повторно провести комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсному центрі. Батьки отримають від фахівців ІРЦ кваліфіковані поради та рекомендації.
 • Чи є якась відмінність у формуванні Висновку комплексної оцінки розвитку дитини дошкільного віку, яка за направленням районного управління освіти  буде перебувати в спеціальному закладі дошкільної освіти?
 • Комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини та оформлення Висновку проводиться відповідно до вимог, незалежно від того, який заклад освіти оберуть батьки: чи це буде спеціальний дошкільний заклад, спеціальна чи інклюзивна група дошкільного закладу освіти.
 • У процесі спілкування з фахівцями ІРЦ, було підняте питання, що не завжди один педагогічний працівник одночасно може працювати з дитиною і фіксувати результати виконання того чи іншого завдання – адже діти різні.
 • Під час проведення оцінки психолого-педагогічного розвитку (оцінка фізичного розвитку, оцінка мовленнєвого розвитку, оцінка емоційно-вольової сфери, оцінка когнітивної сфери, оцінка освітньої діяльності) доречна присутність двох педагогів. Один педагог здійснює безпосереднє спілкування з дитиною, співпрацює з нею, другий педагог фіксує результати. Така співпраця дасть можливість педагогу, що працює з дитиною, не відволікатися на фіксацію результатів і не втратити контакту з дитиною. Проте, це лише порада, а не вказівка до виконання!