Основними завданнями діяльності Центру є:

 1. проведення навчання та підвищення кваліфікації фахівців ІРЦ, педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти з питань інклюзивної та спеціальної освіти;
 2. підвищення професійної компетентності з питань організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами посадових осіб міської та районних у місті Києві державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, шляхом організації та проведення тренінгів, семінарів, вебінарів тощо;
 3. надання консультативно-методичної допомоги з питань інклюзивної та спеціальної освіти керівникам та педагогічним працівникам закладів освіти, медичним, соціальним працівникам, батькам (іншим законним представникам дитини) та громадським організаціям;
 4. ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в ІРЦ м. Києва, за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;
 5. ведення реєстру дітей, які навчаються в інклюзивних групах, інклюзивних класах у м. Києві;
 6. ведення реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами у м. Києві, у тому числі фахівців закладів дошкільної освіти компенсуючого типу, спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, громадських об’єднань за згодою цих фахівців;
 7. збір та узагальнення інформації щодо закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань м. Києва, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребамиучасть у вивченні та узагальненні досвіду роботи закладів освіти, в яких впроваджене інклюзивне навчання;
 8. участь в організації апробації та моніторингових дослідженнях навчально-методичного забезпечення та якості впровадження інклюзивної та спеціальної освіти в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва;
 9. науково-методична підтримка навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків з питань впровадження інклюзивної та спеціальної освіти;
 10. вивчення потреб і надання консультацій педагогічним працівникам, які працюють в інклюзивних і спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, спеціальних школах (школах-інтернатах), дошкільних навчальних закладах, дошкільних навчальних закладах компенсуючого та комбінованого типів;
 11. науково-методичне забезпечення роботи з керівними кадрами загальноосвітніх навчальних закладів із інклюзивними та спеціальними класами, спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), дошкільних навчальних закладів дошкільних навчальних закладів компенсуючого та комбінованого типів м. Києва;
 12. співпраця із засобами масової інформації щодо висвітлення діяльності навчальних закладів та окремих педагогічних працівників, питань розвитку інклюзивної та спеціальної освіти у м. Києві, а також висвітлення цієї та іншої інформації на сайті РЦП інклюзивної освіти;
 13. в межах компетенції надання пропозицій щодо удосконалення мережі закладів освіти з інклюзивним навчанням Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).