Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут людини, кафедра спеціальної та інклюзивної освіти запрошує на навчання:

• Спеціальність 016 Спеціальна освіта
Освітньо-професійна програма 016.00.01. Логопедія
Перший бакалаврський рівень

• Магістратура зі спеціальності 016 Спеціальна освіта
за освітньо-професійною програмою 016.00.01. Логопедія
Форма навчання: 3 дні на тиждень 2 зміна (друга половина дня).

Залишити відповідь