РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Я

Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти (далі РЦП інклюзивної освіти) є структурним підрозділом Інституту післядипломної педагогічної освіти (далі – Інституту) Київського міського університету імені Бориса Грінченка (далі – Університету) і підпорядковується директору Інституту.

Метою діяльності РЦП інклюзивної освіти є реалізація освітньої політики держави з питань підтримки дітей/осіб з особливими освітніми потребами в системі дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва в умовах інклюзивної та спеціальної освіти.

РЦП інклюзивної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту» (2145-19), «Про вищу освіту» (2984-14), «Про професійно-технічну освіту» (1838-19), «Про загальну середню освіту» (651-14), «Про дошкільну освіту» (2628-14), «Про позашкільну освіту» (1841-14), «Про ратифікацію Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї» (1767-17), нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, положеннями, наказами, листами, рекомендаціями щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України; розпорядженнями Київської міської державної адміністрації; рішеннями Київської міської ради; наказами, листами, розпорядженнями Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Статутом, Положеннями, наказами, розпорядженнями, листами ректора Університету; Статутом, Положеннями, наказами, розпорядженнями директора Інституту та цим Положенням.

РЦП інклюзивної освіти взаємодіє із: Міністерством освіти і науки України та його підрозділами; Інститутами Національної академії педагогічних наук України, зокрема з Інститутом спеціальної педагогіки; Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); інклюзивно-ресурсними центрами міста Києва (далі ІРЦ); закладами дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, вищої освіти; структурними підрозділами Університету.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.Діяльність Центру здійснюється за такими основними напрямами:

 • методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти з питань впровадження інклюзивної та спеціальної освіти;
 • здійснення методичного супроводу діяльності інклюзивно-ресурсних центрів міста Києва;
 • забезпечення навчання, педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, вищої освіти щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної та спеціальної освіти;
 • підвищення рівня компетентності посадових осіб міської та районних у місті Києві державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами;
 • підвищення рівня обізнаності громадськості про дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, попередження дискримінації, формування позитивного ставлення до таких дітей та їх батьків

3. Основними завданнями діяльності Центру є:

 • проведення навчання фахівців ІРЦ, педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти з питань інклюзивної та спеціальної освіти;
 • підвищення професійної компетентності з питань організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами посадових осіб міської та районних у місті Києві державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, шляхом організації та проведення тренінгів, семінарів, вебінарів тощо;
 • надання консультативно-методичної допомоги з питань інклюзивної та спеціальної освіти керівникам та педагогічним працівникам закладів освіти, медичним, соціальним працівникам, батькам (іншим законним представникам дитини) та громадським організаціям;
 • участь в організації апробації та моніторингових дослідженнях навчально-методичного забезпечення та якості впровадження інклюзивної та спеціальної освіти в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва;
 • науково-методична підтримка навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків з питань впровадження інклюзивної та спеціальної освіти;
 • надання консультацій педагогічним працівникам, які працюють в інклюзивних і спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, спеціальних школах (школах-інтернатах), дошкільних навчальних закладах, дошкільних навчальних закладах компенсуючого та комбінованого типів;
 • співпраця із засобами масової інформації щодо висвітлення діяльності навчальних закладів та окремих педагогічних працівників, питань розвитку інклюзивної та спеціальної освіти у м. Києві, а також висвітлення цієї та іншої інформації на сайті РЦП інклюзивної освіти;
 • в межах компетенції надання пропозицій щодо удосконалення мережі закладів освіти з інклюзивним навчанням Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).