РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

II. ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ЗАВДАННЯ

Діяльність Центру здійснюється за такими основними напрямами:

методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) з питань впровадження інклюзивної та спеціальної освіти;

здійснення підвищення професійних компетентностей педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, закладів освіти щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами шляхом організації та проведення, зокрема, тренінгів, семінарів, тематичних курсів, вебінарів;

здійснення методичного та консультативного супроводу діяльності інклюзивно-ресурсних центрів міста Києва;

підвищення рівня обізнаності громадськості про дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, попередження дискримінації, формування позитивного ставлення до дітей та їх батьків

Основними завданнями діяльності Центру є:

підвищення професійної компетентності фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) з питань інклюзивної та спеціальної освіти;

надання консультативно-методичної допомоги з питань інклюзивної та спеціальної освіти керівникам та педагогічним працівникам закладів освіти, працівникам ІРЦ, соціальним працівникам, батькам (іншим законним представникам дитини) та громадським організаціям;

участь у вивченні та узагальненні досвіду роботи закладів освіти, в яких впроваджене інклюзивне навчання;

участь в організації апробації та моніторингових дослідженнях навчально-методичного забезпечення та якості впровадження інклюзивної та спеціальної освіти в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва;

надання консультацій педагогічним працівникам, які працюють в інклюзивних і спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, спеціальних школах (школах-інтернатах), закладах дошкільної освіти, закладах дошкільної освіти  компенсуючого та комбінованого типів;

співпраця із засобами масової інформації щодо висвітлення діяльності навчальних закладів та окремих педагогічних працівників, питань розвитку інклюзивної та спеціальної освіти у м. Києві, а також висвітлення цієї та іншої інформації на сайті РЦП інклюзивної освіти;

в межах компетенції надання пропозицій щодо удосконалення мережі закладів освіти з інклюзивним навчанням Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).