Статті

Асистент педагога. Основні ролі та завдання 

У статті розглянуто посаду асистента вчителя як важливу умову для здобуття якісної освіти для дітей з особливими потребами. Розглянуто основні ролі та завдання асистентів педагогів. Проаналізовано досвід Канади, Британії та США в підготовці асистентів педагогів.

Нормативно-правове забезпечення діяльності асистентів учителів. Міжнародний досвід

У статті наведено приклади нормативно-правового забезпечення діяльності асистентів учителів із досвіду зарубіжних країн. Представлено політику асоціації вчителів провінції Альберти (Канада) щодо асистентів учителів.

Подготовка педагогов к работе в инклюзивном классе: насколько специальной она должна быть?

У статті розглядається питання підготовки педагогів до роботи в інклюзивному класі, компетенції ефективних вчителів, а також розглянуто два основні шляхи їх розвитку: переддипломна та післядипломна підготовка. Автором подано основні компоненти відносин та рефлексії.

Індекс інклюзії або наскільки ми розуміємо інклюзивну освіту 

Шерел Крокер. Політика підтримки інклюзії (Канадський досвід)

Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. – 2009 р.- № 4 – C. 4-6.

Чарльз Вебер. Інтегрування дитини з аутизмом до навчання у масовому навчальному закладі: досвід однієї школи

Колупаєва А.А., Таранченко О.М. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка. Путівник для педагогів: Навчально-методичний посібник. – Київ, 2010. – 96 с.

Тім Лорман, Джоан Депплер, Девід Харві. Психолого-педагогічне оцінювання

Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практ. посіб.; пер. з англ. – К.: – СПД-ФО Парашин І.С. 2010. – 296 с.

Депплер Дж., Лорман Т., Шарма У Переосмислюючи допоміжні послуги спеціалістів в інклюзивних класах

Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. – 2009 р.- № 3 – C. 9-14.

Шеріл Діксон. Інклюзія, а не сегрегація або інтеграція, – ось що потрібно учневі з особливими потребами

Інклюзивна освіта. Збірник матеріалів проекту. – К.: 2013

Джуді Лупарт, Чарльз Веббер. Шкільна реформа в Канаді: Перехід від роздільної системи освіти до інклюзивних шкіл

Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. – 2010 р.- № 2 – C.7-19.

Тім Годар, Вероніка Боа-Кларк. Цикли шкільних змін: на шляху до інтегрованої моделі розвитку

Інклюзивна освіта. Збірник матеріалів проекту. – К.: 2013

Тім Лорман, Джоан Депплер, Девід Харві. Розроблення і впровадження індивідуального навчального плану

Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практ. посіб.; пер. з англ. – К.: – СПД-ФО Парашин І.С. 2010. – 296 с.

Тім Лорман, Джоан Депплер, Девід Харві. Інклюзивний підхід до побудови навчального процесу

Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практ. посіб.; пер. з англ. – К.: – СПД-ФО Парашин І.С. 2010. – 296 с.

Тім Лорман. Сім стовпів підтримки інклюзивної освіти

Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. – 2010 р.- № 3 – С. 3-11.

Тім Лорман. Сім стовпів підтримки інклюзивної освіти

Основи інклюзивної освіти. Навчально-методичний посібник / за заг. ред. Колупаєвої А.А. – К.: «А.С.К.», 2012. – 308 с.

Шеллеянн Скотт і Чарльз Ф. Веббер. Науково обґрунтований розвиток лідерських якостей: концепція 4L

Інклюзивна освіта. Збірник матеріалів проекту. – К.: 2013

Стефані А. Паркер, Вікторія П. Дей. Сприяння інклюзії шляхом забезпечення навчального лідерства: ролі, які відіграє директор середньої школи

Інклюзивна освіта. Збірник матеріалів проекту. – К.: 2013

Джені Біллот. Критичний аналіз концепції лідерства у школах, в яких існує етнічно-культурна розмаїтість

Інклюзивна освіта. Збірник матеріалів проекту. – К.: 2013

Сьюзан М.Кагілл та Сью Мітра. Побудова взаємин співпраці заради виконання потреб інклюзії

Єфімова С.М., Королюк С.В.. Лідерство та інклюзивна освіта: навч. метод. посіб./ за заг. ред.Колупаєвої А. А. — Київ, 2012.

Девід МакКіннон. Справедливість, лідерство і шкільне навчання

Єфімова С.М., Королюк С.В.. Лідерство та інклюзивна освіта: навч. метод. посіб./ за заг. ред.Колупаєвої А. А. — Київ, 2012.

Керол Тізо. Роздуми однієї школи про диференціацію

Таранченко О.М., Найда Ю.М. Диференційоване викладання в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник / За загальною редакцією Колупаєвої А.А. – К.: 2012.

Іона Лейсер, Ріа Кірк. Оцінюємо інклюзію. Вивчення батьківських поглядів і чинників, що впливають на їх формування

Інклюзивна освіта. Збірник матеріалів проекту. – К.: 2013

Оніка Дуглас, Кімберлі Сміт Бартон і Ненсі Різ-Дарем. Використання теорії множинного інтелекту у викладанні математики та її вплив на академічну успішність учнів 8 класу

Таранченко О.М., Найда Ю.М. Диференційоване викладання в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник / За загальною редакцією Колупаєвої А.А. – К.: 2012.

Джуді Лупарт. Поточний контроль та оцінка навчальної діяльності в інклюзивному класі

Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі: навч. курс та наук.-метод. посіб. / Т.В.Сак. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 168 с. – (Серія «Інклюзивна освіта»).

Роджер П’єранджело, Джордж А. Джуліані. Оцінювання у спеціальній освіті. Практичний підхід

Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі: навч. курс та наук.-метод. посіб. / Т.В.Сак. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 168 с. – (Серія «Інклюзивна освіта»).

Єфімова С.М. Налагодження партнерських стосунків з родинами

Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально-методичний посібник/Кол.:авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг.ред.Даниленко Л.І., – К.:2007.- 128с

Колупаєва А.А., Найда Ю.М. Здійснення процесу оцінки та розробки індивідуального навчального плану

Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально-методичний посібник/Кол.:авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг.ред.Даниленко Л.І., – К.:2007.- 128с.

Таранченко О.М., Найда Ю.М. Врахування відмінностей розвитку та навчальної діяльності дітей з особливостями психофізичного розвитку в процесі навчання

Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально – методичний посібник/Кол.:авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг.ред.Даниленко Л.І., – К.:2007.- 128с.

Слободянюк Н.Г., Софій Н.З., Найда Ю.М. Пристосування шкільних приміщень до потреб дітей з особливостями психофізичного розвитку

Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально – методичний посібник/Кол.:авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг.ред.Даниленко Л.І., – К.:2007.- 128с.

Таранченко О.М., Найда Ю.М. Загальні принципи здійснення адаптацій та модифікацій навчально-виховного процесу

Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально – методичний посібник/Кол.:авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг.ред.Даниленко Л.І., – К.:2007.- 128с.

Даниленко Л.І. Управління інклюзивною школою на засадах менеджменту освітніх інновацій

 Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально – методичний посібник/Кол.:авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг.ред.Даниленко Л.І., – К.:2007.- 128с.

Ворон М.В., Найда Ю.М. Інклюзивна освіта: українські реалії

Кожна людина, незалежно від стану здоров`я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, має право на одержання освіти, якість якої не різниться від освіти здорових людей. Цей принцип, що відбитий у низці міжнародних документів, покладений в основу організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, котре впроваджується з метою реалізації їхнього права вибору навчального закладу і форми навчання за місцем проживання із забезпеченням усіх необхідних для цього умов.

Відкрите досьє з інклюзивної освіти. За матеріалами ЮНЕСКО /Витяг

Рух за освіту для всіх (ОДВ) виник з моменту проведення конференції з освіти для всіх у Джомтьєні (Таїланд) у 1990 р., мета якого полягає у наданні усім дітям, молоді та дорослим можливості реалізувати своє право н освіту. В ухваленій у Джомтьєні Всесвітній декларації про освіту для всіх (стаття 2.2) визначені основні складові “розширеного підходу” до базової освіти.

Софій Н.З., Найда Ю.М. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти

Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально – методичний посібник/Кол.:авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг.ред.Даниленко Л.І., – К.:2007.- 128с.

Колупаєва А.А. Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи

Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітні навчальні заклади: Монографія.- К.: Педагогічна думка, 2007 р. – 458 с.

Залишити відповідь